Davant de la greu situació política actual, històricament lligada al nostre passat recent, l'aprovació de la Llei de Partits, així com els darrers autos del jutge Garzón, abusius i dubtosament democràtics,  que afecten tant a  Batasuna com a nombroses entitats ciutadanes, de familiars de presos, de defensa de l'euskera, ONGs, casals de joves i a la ciutadania en general, perseguint l'exercici de drets fonamentals d'expressió, reunió, manifestació i associació i interferint en el funcionament del Parlament Basc, en una dinàmica que ha portat al posterior empresonament d'okupes valencians, ens han portat a promoure un
MANIFEST EN DEFENSA DE LA DEMOCRÀCIA.

Les persones sotasignades, que hem condemnat i condemnem el terrorisme tant d'ETA com d'Estat, MANIFESTEM el nostre rebuig a l'intent de deixar fora de la legalitat una part significativa del poble basc, no per actuacions violentes provades, sinó pels seus silencis, idees o simpaties, i fins i tot pel sentit del vot dels seus representants en institucions democràtiques. Això té greus implicacions més enllà d'aquest cas concret, tant per la persecució col·lateral del conjunt dels nacionalismes no estatals com pel que significa de precedent de negació de llibertats democràtiques i del principi de seguretat jurídica vulnerant fins i tot drets fonamentals reconeguts en la Constitució de 1978, que en el marc de l'anomenada "guerra contra el terrorisme" suposen una amenaça genèrica contra els drets humans: quan les raons d'Estat s'imposen sobre les raons del Dret, s'esvaeix l'Estat de Dret.

Per això, fem una crida a totes les persones demòcrates i al conjunt de la ciutadania, per damunt del seu alineament polític, a maldar per la restitució de l'Estat de Dret oposant-se a mesures com aquestes que restringeixen les llibertats democràtiques.

NOM I COGNOMS SIGNATURA DADES
PERSONALS*
APORTACIÓ**

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

* Localitat, professió, DNI, organització, e-mail o adreça postal per a contactar... el que cadascú vulga posar.

** Indicar quantitat, precedida de "M" si s'entrega en metàlic o de "C" si és a ingressar al compte "MANIFEST DEFENSA DEMOCRACIA" (CCC 2077.0050.47.1101721890) com a aportació a les despeses de publicitat del  Manifest.