ACTES DE PRESENTACIÓ DEL MANIFEST EN DEFENSA DE LA DEMOCRÀCIA

El dimecres 4 de desembre, tal com estava previst, es va presentar en la Facultat de Filologia de València el Manifest en Defensa de la Democràcia (http://alteritat.net/democracia). Van assistir 54 persones, d'elles uns 10 vinculats a "España 2000" que poc abans habien exhibit davant de la Facultat una pancarta en contra de l'acte.

L'acte va ser presentat pel professor Rafael Pla López, que va donar lectura al Manifest, donant a continuació la paraula a Tica Gaspar (assessora del Bloc en l'Ajuntament de Sagunt), Josep Vicent Marqués (professor de Sociologia), Carmen Morenilla (professora de Filologia) iJosé Luis Pitarch (professor de Dret Constitucional), els quals van glossar diferents aspectes del Manifest, insistint, des d'una posició de rebuig del terrorisme de tot tipus i de la utilització de la violència per a resoldre conflictes polítics, en que calia oposar-se enèrgicament als intents de retallar les llibertats democràtiques amb l'excusa d'aquest rebuig. Es va fer especial esment als intents de criminalització dels okupes que reivindiquen el dret a la vivenda i al caràcter pressumptament inconstitucional d'una Llei de Partits que podia ser utilitzada per a il·legalitzar qualsevol Partit (fora aquest Batasuna, España 2000 o qualsevol organització nacionalista o marxista) al marge del Codi Penal i de la seguretat jurídica consubstancial amb un Estat de Dret.

A continuació es va obrir un torn de paraules en el qual, en exercici de les llibertats democràtiques reivindicades al Manifest, van poder expressar-se lliurement posicions tant favorables com contràries al mateix, reconduint així pel camí del diàleg la confrontació que s'havia expressat gràficament abans de l'inici de l'acte, com a preconfiguració de les vies que es proposen per a la resolució d'altres conflictes.

Es va anunciar que continuava oberta la recollida de signatures del Manifest per a la seua publicació en la web abans indicada, així com la recepció d'aportacions en el compte CCC 2077.0050.47.1101721890 de Bancaixa per a contribuir a sufragar les despeses de publicitat del Manifest.

El dia següent, 5 de desembre, s'ha realitzat en Requena altre acte En Defensa de la Democràcia, en el qual es van recollir noves adhesions al Manifest.

Per a Dijous 19 de desembre està prevista la presentació del Manifest en Castelló, organitzada per adherents locals del mateix, a les 19:30 hores en la Casa de la Cultura de Castelló (C/Maura, no.4).

En cas que s'organitzen nous actes de presentació en altres llocs seran anunciats igualment en la web del Manifest, http://alteritat.net/democracia