EUPV Àrea d'Educació i Cultura
SUBÀREA D'UNIVERSITAT

"7. Afirmamos que se necesita una enseñanza superior pública con una financiación adecuada del estado, gratuita, de calidad y mayor cobertura. Debe respetar la libertad académica, la autonomía institucional (sin competencia entre universidades) y garantizar que la investigación esté al servicio del desarrollo de la sociedad y no subordinada a la necesidades e imposiciones de las empresas privadas" (Seminari Mundial sobre Educació, Portoalegre'2002)
ALTRES DOCUMENTS:
 • Vicent Martínez: "Alquimistas universitarios" (4 febrer 2015)
 • Marga Sanz (EU): “El PP pretén que sols puguen estudiar a la Universitat els rics” (20 abril 2012)
 • Lluís Torró (EU): “Les universitats públiques haurien de ser la gran inversió per al futur” (24 gener 2012)
 • EU reclama al Consell que pague a les Universitats i evite crear altre col·lapse (5 gener 2012)
 • EU exigeix al PP que rectifique la pujada de taxes universitàries als estudiants no comunitaris (26 novembre 2011)
 • Lluís Torró (EU): “El Consell menysprea la incalculable aportació econòmica i cultural de la Universitat” (13 setembre 2011)
 • Lluís Torró (EU): “El PP pregona limitar la despesa mentre obliga les Universitats públiques a endeutar-se per a pagar les nòmines dels professors” (2 setembre 2011)
 • Marga Sanz (EU): “La pujada de les taxes universitàries ens condueix a un terrible classisme econòmic per accedir a les aules” (27 juliol 2011)
 • EU acusa Font de Mora “d’exprimir” als universitaris amb la reducció de les beques (1 setembre 2010)
 • EU qualifica “d’abús” del Consell la pujada de les taxes i l’obligació a les Universitats de costejar-se les noves titulacions (30 juliol 2010)
 • EUPV davant la congelació de la inversió universitària pública (12 juliol 2010)
 • IU frente al proceso de Bolonia (Presidencia Federal IU, 4 abril 2009)
 • Resolució de la Presidència Federal de IU: Per la Universitat Pública en el marc d'un Espai Europeu d'Educació Superior: Cap convergència sense finançament! (21 febrer 2009)
 • Declaració del Claustre de la Universidad de Murcia sobre el procés de Bolonya (18 febrer 2009)
 • Esborrany ministerial de Llei de la Ciència i la Tecnologia (11 febrer 2009)
 • Comunicat de CC.OO.U.V. sobre el debat sobre el procés de Bolonya (10 febrer 2009)
 • UGT, CC.OO., CSI-CSIF i CIG enfront de la propuesta ministerial d'Estatut del PDI  (4 febrer 2009)
 • Comunicat de l'STEPV sobre els successos del 29 de gener en la Universitat de València (30 gener 2009)
 • Resolució del Consell Nacional d'EUPV davant del conflicte en la Universitat (29 novembre 2008)
 • EUPV acusa al PP de "mentir a les Universitats amb promeses de fals recolzament econòmic (31 octubre 2008)
 • EUPV acusa al PP de "bloquejar amb el seu deute el finançament de les Universitats" (29 octubre 2008)
 • Gloria Marcos: "La VIU és una entelèquia, un invent per a pagar el sou a alguns" (24 octubre 2008)
 • Ordre que regula uns falsos prèstecs-renda (14 octubre 2008)
 • Compareixença de la Ministra de Ciència i Innovació sobre l'Estratègia Universitat 2015 (23 setembre 2008)
 • El Congrés dels Diputats aprova la presa en consideració de la proposició andalusa de Llei presentada per IU sobre la contractació laboral dels investigadors (16 setembre 2008)
 • Marina Albiol: és inacceptable que el PP impulse amb diners públics una universitat privada (17 juliol 2008)
 • La deficient gestió de les beques FPU (FJI, 30 juny 2008)
 • Sí a Bolonia, pero no así (Carlos Berzosa, 9 juny 2008)
 • Valoració del nou Ministeri de Ciència i Innovació (Àrea Federal d'Educació d'IU, 15 maig 2008)
 • Pregunta del Diputat d'IU sobre Becaris (6 maig 2008)
 • Campanya per la mobilitat universitària (2008)
 • EUPV qualifica de "burla" que el PP estiga promoguent la VIU quan les universitats públiques valencianes estan a punt de la suspensió de pagaments (7 maig 2008)
 • Resolució del Comité Sindical Europeu sobre Universitat (març 2008)
 • EUPV considera "vergonyós" el deute de 891 milions d'euros que manté la Generalitat amb les cinc universitats públiques valencianes (22 abril 2008)
 • Llei 2/2008, de 17 d'abril, de la Generalitat, del Sistema Valencià de Títols i Acreditacions d'Educació Superior
 • Marina Albiol: "contractar l'arquitecte del Guggenheim per a la VIU és una burla a l'educació pública" (4 abril 2008)
 • Sobre el possible nou Ministeri de Ciència i Tecnologia (CC.OO.CSIC, 18 març 2008)
 • Proposta de CC.OO. per a l'Estatut de PDI (5 març 2008)
 • Nota de premsa: "Volem reformar la Llei i un finançament suficient per una Universitat Pública de Qualitat al servei de la societat" (Alcoi, 27 febrer 2008)
 • PROGRAMA SOBRE UNIVERSITAT per a les Eleccions Generals de 2008.
 • EUPV i Els Verds del País Valencià rebutgen com a frau de llei la creació d'una Universitat virtual seudoprivada (febrer 2008)
 • Informe sobre finançament del sistema universitari espanyol  (Comissió de Finançament del Consell de Coordinació Universitària, 20 abril 2007)
 • Projecte del Consell de la Generalitat de Llei de reconeixement de la Universitat Internacional Valenciana (14 febrer 07)
 • Conxa Amorós acusa al PP de construir una xarxa alternativa a les Universitats públiques (2 febrer 08)
 • RD pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (30 octubre 07)
 • Informe sobre els Pressupostos Generals de l'Estat en I+D+ì (Alicia Durán, octubre 07)
 • RD acreditació per als cossos docents universitaris (octubre 2007)
 • RD concursos a cossos docents universitaris (octubre 2007)
 • Esborrany de RD pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (26 juny 07)
 • Declaració de Londres dels Ministres d'Educació europeus (18 maig 07)
 • Esborrany de RD d'acreditació, informe de la CRUE i posició de CC.OO. i la Subàrea.
 • Projecte (1 setembre 06) i text final de modificació de la LOU (29 març 07):
 • Valoració de CC.OO. de la modificació final (30 març 07)
 • Informació de CC.OO. sobre la tramitació en el Senat (23 de març de 2007)
 • Esmenes per al Senat (Grup de Treball d'Universitat d'IU, 1 de febrer de 2007)
 • Text aprovat pel Plé del Congrés de Diputats (14 de desembre de 2006)
 • Dictamen de la Comissió d'Educació del Congrés de Diputats (30 novembre 2006)
 • Esmenes d'IU i consideracions sobre la reforma de la LOU (Àrea Federal, 18 de novembre de 2006)
 • Proposta d'esmenes d'ICV, d'Alicia Duran, de la Subàrea d'U.I. d'EUPV i de la UJCE.
 • Reunió federal d'IU (16 d'octubre de 2006)
 • Valoració i proposta d'esmenes Subàrea d'U.I. d'EUPV (2-10-06)
 • Resolució de la UJCE
 • Comunicat de CC.OO.: Comunicat (5 juliol 2006), Esmenes (13 setembre 2006)
 • Esmenes de FETE-UGT (16 juny 2006)
 • Propostes del STEPV-iv per a la promoció dels TEU doctor (7 juny 2006)
 • Propostes de la CRUE (29 de maig de 2006)
 • DEBAT sobre la LOU del PP (2001)
 • Directrices para la elaboración de títulos universitarios de Grado y Máster (MEC, 21 desembre 2006)
 • La organización de las enseñanzas universitarias en España (MEC, 26 setembre 2006)
 • " (resum en Word)
 • Projecte de Llei de Coordinació del Sistema Universitari Valencià (setembre 2006): esmenes
 • Resolució sobre Educació proposada pel grup parlamentari d'IU-ICV (1 juny 2006)
 • La Segona Transició de la Universitat Espanyola (Josep Ferrer, setembre 2006)
 • Ciència i activitat productiva (Alicia Durán, verano 2006)
 • De la LRU socialista a la modificación parcial de la LOU del PP (Angel Ponce)
 • Programa marc autonòmic d'Universitat i Investigació IU-2007 (1r esborrany): aportacions de la Subàrea (15-5-06).
 • Proposició de Llei d'IU-ICV per a la protecció social dels investigadors (25-4-06)
 •  ¿Qué és la convergència europea? Una anàlisi des del moviment estudiantil
 • Esmenes d'EUPV al projecte de llei de creació de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (març 2006)
 • Esmenes d'EUPV al projecte de Pressupostos de la Generalitat Valenciana sobre Universitat (novembre 05)
 • Propostes de CC.OO. davant la reforma de la LOU (10-11-05)
 • Propostes de la Comissió Acadèmica de la CRUE davant la reforma de la LOU (8-11-05)
 • La Confederació de STE's i la reforma de la LOU (4-11-05)
 • Valoració de FETE-UGT al text de reforma de la LOU (3-11-05)
 • Proposta governamental de reforma de la LOU (27-10-05)
 • Cuadernos de Integración Europea: El Espacio Europeo de la Educación Superior (setembre 05)
 • Debat sobre la Convergència Europea
 • Acord de la Comissió Externa sobre renovacio d'ensenyaments universitaris (21-9-05)
 • Proposta de CC.OO. de carrera docent (juny 05)
 • Debat en les Corts Valencianes sobre investigació i precarietat dels becaris (14-4-05)
 • Nous criteris de l'ANECA per a l'acreditació contractual (4-3-05)
 • CC.OO. exige que se reforme la LOU en el marco de un pacto social y político en la Universidad (21-2-05)
 • Pregunta parlamentària d'IV-IU-ICV davant de la mort d'un becari (30-11-04): resposta del Govern (24-1-05)
 • Esborrany de reforma de l'Habilitació per a professors funcionaris d'Universitat
 • Intervenció de la Ministra d'Educació i Ciència al Consell de Coordinació Universitària (16-12-04)
 • IU dóna suport a les mobilitzacions dels jòvens investigadors-precaris (21-10-04)
 • Pregunta d'IV-IU-ICV sobre l'Estatut del Becari (15-9-04). Resposta del govern (19-10-04)
 • Document de l'Assemblea General de la CRUE sobre canvis en la LOU i orientacions de les polítiques universitàries (24-6-04)
 • Proposición no de ley de IV-IU-ICV para la regulación laboral de las becas de investigación predoctoral y postdoctoral (7-6-04)
 • Propuestas de CC.OO. para un nuevo marco legal (29-4-04)
 • Esborrany de projecte de Reial Decret sobre règim del professorat universitari funcionari (desembre 03)
 • Comunicat de FJI-Precaris davant de l'Estatut del Becari (27-10-03)
 • Pregunta parlamentària sobre IRPF dels becaris (30-5-03)
 • La integració del sistema universitari español en l'espai europeu d'ensenyament superior (MECyD)
 • Proposició no de Llei d'IU sobre Becaris d'Investigació
 • Mesa del personal contractat de la Universitat Politècnica de València
 • LEY DE CREACIÓN DEL CONSEJO VALENCIANO DE UNIVERSIDADES Y DE LA COMISIÓN VALENCIANA DE ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD. Esmenes d'EUPV (juny 2002)
 • Sobre la repressió a la Universitat de Sevilla (Espai Alternatiu, 14-2-02)
 • La nova Llei d'Universitats
 • Universidad alternativa en el siglo XXI (Antonio Camarero Gea)
 • Manifest del Fórum Universitari Alternatiu (adherits)
 • 13 punts bàsics per a la nova llei d'universitats (CCOO)
 • Propostes d'EUiA
 • Proposta alternativa del PSOE
 • Informe Universitat 2000
 • Lluita nºXXX. PCPV Universitat (març 2000)
 • DOCUMENTS PROPIS:
 • Davant les eleccions al rectorat de la Universitat de València (11-2-14)
 • La Universitat des de l'esquerra (20-2-10)
 • Anàlisi de l'esborrany nº0 de l'avantprojecte de Llei de la Ciència i la Tecnologia (2-3-09)
 • Proposta de resolució per a la X Assemblea d'EUPV (2-3-09)
 • Les "spin-off" defrauden l'interés públic (12-1-09)
 • Proposta de resolució per al Consell Polític Federal d'IU del 14-12-08
 • Proposta d'esmenes a l'avantprojecte de Llei de coordinació del sistema valencià d'investigació científica i desenrotllament tecnològic (10-11-08)
 • EUPV denuncia l'empitjorament dels prèstecs per fer els Màsters (10-11-08)
 • Proposta d'esmenes als Pressupostos Generals de l'Estat sobre Universitat (14-10-08)
 • 1r anàlisi crític de la "Estratègia Universitat 2015" del MCI (6-10-08)
 • Proposició No de Llei sobre Universitat (18-9-08)
 • Valoració de la declaració de Londres (7-7-08)
 • Resum de la declaració de Londres
 • Sobre el nuevo Ministerio de "Ciencia e Innovación" (23-4-08)
 • Valoració de les esmenes del Bloc a la Llei de creació de la "Universitat Internacional Valenciana" (23-4-08)
 • Negociar los Estatutos de PDI y Estudiante universitarios, Finançar les Universitats Públiques valencianes (12-3-08)
 • 2n esborrany per al Programa de les Eleccions Generals de 2008 (10-1-08)
 • Esmenes d'EUPV al projecte de Llei del Sistema Valencià de Títols i Acreditacions d'Educació Superior (26-11-07)
 •  Conclussions de la reunió del 11-7-07
 • Les competències de les titulacions i la regulació de l'exercici professional (28-5-07/11-7-07)
 • Estructura dels Estudis Universitaris (18-4-07/28-5-07))
 • Esborrany de programa autonòmic d'Universitat  i Investigació per al 2007
 • Propostes per a la Reforma de la LOU  (12-7-06)
 • Conclussions de la reunió de la Subàrea del 29-5-06
 • Contribució al Taller de GUE/NGL (març 2006, in English)
 • Universitat, Investigació i Innovació en els continguts de l'Educació (20-3-06)
 • Esmenes per a la Convenció Programàtica d'EUPV (febrer 2006)
 • Comunicat sobre estabilització del professorat contractat LRU (16-1-06)
 • EEES: per la Universitat Pública, cap convergència sense finançament (19-12-05)
 • Debat al FSIPE sobre l'Espai Europeu d'Educació Superior (30-10-05)
 • La docència en el marc de la convergencia europea (18-5-05/8-6-05)
 • Reforma de la LOU: la estructura del profesorado (8/6/05)
 • Noves titulacions: com no cal convergir amb Europa I (18-5-05/8-6-05))
 • Universitat, lliure elecció i empresa (5-5-05)
 • Davant el decret d'habilitació i la situació dels contractats (13-4-05)
 • Quin pacte cal per a la Universitat i la Investigació -en castellano- (13-4-05)
 • Algunes mesures transitòries per a superar la LOU (2-2-05)
 • Avaluació de la qualitat dins del sistema universitari (11-11-04)
 • L'estructura dels ensenyaments universitaris (14-10-04)
 • Universitat, Investigació i Empresa (16-9-04)
 • Propostes per a la nova legislatura (14-7-04)
 • Espai Europeu d'Educació Superior (")
 • L'avaluació del sistema universitari (")
 • I+D+i (")
 • Per al Programa Electoral d'IU-2004 d'Universitat (1º esborrany)
 • L'accés a la formació superior: alternatives a la Llei de "qualitat" i a la LOU

 • Estratègia per a la minimització dels efectes perversos de la LOU:
  Qué fer davant la promulgació de la LOU (gener 2002)
  Alternatives per a la Universitat:
 • Gratuïtat i Préstecs-renda com a instrument igualitari
 • Universitat i Societat: Consells Socials i Instituts
 • Carrera Docent i Investigadora universitària
 • Guió de temes a tractar
 • Jornades "La Universidad que necesitamos:
  Aportacions d'EUPV
  Resum i avanç de conclusions
  DOCUMENTS ANTERIORS:
 • El Sistema Universitari del País Valencià (maig 1996)
 • Proposta de modificació parcial de la LRU (1996)
 • Esborrany de programa electoral (1998)
 • Davant la proposta per a una Llei d'Universitats (2001)
 • Alternativa legislativa d'IU per a la Universitat (2º esborrany): Esmenes d'EUPV a l'esborrany
 • Esmena a la totalitat de devolució d'IU al projecte de LOU
 • Arran les eleccions a rector en la Universitat de València (28-2-02)
 • Per al Programa Electoral Autonòmic de l'Entesa: Universitat, R+D+I
 • bústia