EUPV

L'ESTABILITACIÓ DEL PROFESSORAT CONTRACTAT DE LA L.R.U.
  1. Valorem positivament l'acord entre els Sindicats i la Direcció General d'Universitats de la Generalitat Valenciana, que respectant l'autonomia de les Universitats en la selecció del seu personal facilita l'estabilització de part del professorat contractat en les categories de l'anterior Llei de Reforma Universitària (LRU).
  2. Tanmateix, resta pendent resoldre l'acreditació per a les noves categories de l'actual Llei Orgànica d'Universitats (LOU), que considerem hauria de ser automàtica per al professorat prèviament contractat segons la LRU.
Subàrea d'Universitat i Investigació d'EUPV
16 de gener del 2006