CONCLUSSIONS DE LA REUNIÓ DE LA SUBÀREA D'UNIVERSITATS I INVESTIGACIÓ d'EUPV del 29 de maig de 2006: