COMUNICAT DE LA SECCIÓ SINDICAL DEL  STEPV SOBRE ELS SUCCESSOS DEL PASSAT 29 DE GENER  

La Secció Sindical del STEPV-Iv en la Universitat de València condemna les actuacions dutes a terme per un reduït nombre d'estudiants que tractaven d'impedir la celebració d'una reunió del Consell de Govern d'aquesta Universitat.

Som conscients dels greus problemes que s'estan generant i que es generaran amb l'actual model d'implantació de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior i treballem, i continuarem treballant, pel servei públic universitari a l'abast de tots. Coincidim en la necessitat d’uns plans d'estudi clars, transparents, de qualitat, i que no sols primen la formació tècnica de professionals, sinó que també contribuesquen al desenvolupament cultural i social dels estudiants, tot respectant-ne la llibertat d'elecció d'estudis i garantint-hi l'accés. El finançament de les universitats és una responsabilitat dels governs que no pot delegar-se a mans d'entitats privades i la política de beques no pot constrènyer-se, ni adreçar-se a línies de crèdit que endeuten el ciutadà a canvi d'obtenir un servei al qual, per llei, té dret.

No obstant això, també som conscients de la necessitat de convergir en l’ensenyament superior i en la investigació amb els països del nostre entorn. És també una demanda dels nostres estudiants, futurs professionals, i el nostre desenvolupament com a societat ho necessita si no vol romandre ancorat eternament als llocs de cua de la innovació i la qualificació a Europa.

El que no és admissible de cap manera és la pretensió d'impedir el legítim dret de reunió d'un òrgan de govern universitari i, si bé entenem legítima l’exigència de fer-se escoltar, rebutgem de ple les actituds violentes i ofensives amb què s’ha actuat en aquesta ocasió, i que han causat danys materials, intimidació de treballadors de la Universitat i persecució literal dels membres del Consell de Govern amb l'únic objecte d'impedir-los de reunir-se.

Si els fets parlen, ahir va ser un dia trist per a la protesta estudiantil en la Universitat de València, ja que l'acte protagonitzat per aquest reduït grup d'estudiants afecta molt negativament el pes dels seus arguments, la legitimitat del qual no hauria de veure's entelada d'aquesta manera.

                         València, a 30 de gener de 2009