CC.OO. i el debat sobre el procés de Bolonya

10 de febrer de 2009

Davant de les situacions de conflictes generats en les darreres convocatòries del Consell de Govern de la Universitat de València al voltant del procés d'implantació de les noves titulacions en el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior, la secció sindical de CCOO d’aquesta universitat acorda:

1.- Realitzar una crida al diàleg entre els diferents components de la Universitat, des del respecte a l'exercici de les llibertats i al funcionament dels òrgans de la Universitat, evitant actuacions de violència, vandalisme i situacions de tensió allunyades del les postures crítiques pacífiques i dels  processos democràtics de resolució de conflictes al si de la universitat. A més a més aquestes situacions suposen un innecessari desprestigi de la Universitat Pública, que aprofiten els que més ataquen l’educació pública.

2.- Des de CCOO de la Universitat de València convocarem, en els propers dies,  als representants dels estudiants en el claustre, a un encontre per analitzar conjuntament la situació actual del procés de convergència europea, així com per a dialogar sobre les claus per a una efectiva defensa d’una universitat pública i de qualitat.

3.- Reiterar que, com va acordar el recent Congrés de la Federació d'Ensenyament de CC.OO. del País Valencià, "exigim un finançament suficient de les Universitats Públiques per permetre una convergència en l'Espai Europeu d'Educació Superior basada en un sistema de formació centrat en les necessitats socials i en la renovació pedagògica, i no en la subordinació al mercat".