PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER A LA X ASSEMBLEA D'EUPV

Des de la convicció de la necessitat d'una profunda transformació de la Universitat per a la seua renovació pedagògica i compromís amb el desenvolupament sostenible del país,
  1. subratllem que aquesta transformació no és possible sense l'acord i la participació activa dels diferents sectors de la Universitat (estudiantat, professorat i personal d'administració i serveis), a més d'un finançament públic suficient;
  2. denunciem que les polítiques neoliberals dels governs Zapatero-Garmendía i Camps-Font de Mora per a l'aplicació de l'anomenat procés de Bolonya, orientades a la mercantilització del coneixement, suposen una greu amenaça per a la Universitat Pública.
Cridem per tant a la paralització i reorientació radical d'aquestes polítiques amb un diàleg i consulta a tots els sectors de la Universitat, evitant la confrontació entre ells i posposant l'aplicació de mesures conflictives a la realització d'aquest diàleg per a la búsqueda de solucions consensuades per a la defensa i millora de la Universitat Pública al servei de les necessitats socials.

Així mateix, emplacem a la nova direcció d'EUPV a l'organització des de l'Àrea d'Educació, amb la participació de Joves d'EU, d'una Jornada sobre Universitat en el marc de la preparació de la corresponent Jornada Federal per tal de desenvolupar la nostra alternativa per a la Universitat i analitzar en profunditat els diferents aspectes de l'anomenat procés de Bolonya.PROPOSTA D'ESMENA TRANSACCIONAL

Pàgina 27, línies 20-25: "Daremos apoyo al movimiento estudiantil en defensa de la enseñanza pública y en contra de la mercantilización y privatización de la Universidad (impulsada por la Estrategia Universidad 2015 del Ministerio de Ciencia e Innovación para las reformas amparadas en la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior, el llamado Proceso de Bolonia) y del conjunto de la Enseñanza y animaremos su compromiso con la renovación pedagógica y un desarrollo sostenible del país."


Subàrea d'Universitat i Investigació d'EUPV, 2 de març de 2009