en castellano
A LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA I A LA SOCIETAT

Davant l’avantprojecte de la Ley Orgánica de Universidades (LU) que el Partido Popular pretén portar a les Corts durant el mes de juny, en la qual la comunitat universitària no ha tingut ni veu ni vot i que hem conegut en període d’exàmens i a punt d’acabar el curs, hem decidit iniciar una acampada a la gespa del Campus, davant la Plaça Cívica i una sèrie de mobilitzacions. Amb tot això pretenem iniciar un procés de sensibilització de la comunitat universitària i de la societat. Així, volem expressar el nostre rebuig i denunciar què pot passar amb aquesta llei que institucionalitza i potencia:

Per tant, davant dels problemes de l’ensenyament públic i de la Universitat, en el nostre cas, l’alternativa que proposem giraria al voltant de: * Universitat plenament democràtica i popular amb finançament públic.
* Universitat al servei de la societat i no dels interessos empresarials.
* Universitat de qualitat i accessible per a tothom, amb garanties per a les futures generacions d’estudiants.
Propera convocatòria: 13,14,15 de juny, durant la selectivitat, diferents mobilitzacions. (més informació a l’acampada)

Cada dia i cada nit al la gespa de la Plaça Cívica.

Per més informació sobre la LU: www.uab.es


en català
A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y A LA SOCIEDAD

Ante el anteproyecto de la ley Orgánica de Universidades (LU) que el Partido Popular pretende llevar a las Cortes durante el mes de junio, en el cual la comunidad universitaria no ha tenido ni voz ni voto y que hemos conocido en periodo de exámenes y a punto de acabar el curso, hemos decido iniciar una acampada en el césped del Campus, delante de la Plaza Cívica y una serie de movilizaciones. Con esto pretendemos iniciar un proceso de sensibilización de la comunidad universitaria y de la sociedad. Así, queremos expresar nuestro rechazo y denunciar que puede pasar con esta ley que institucionaliza y potencia:

Por tanto, ante los problemas de la enseñanza pública y de la Universidades, en nuestro caso, la alternativa que proponemos giraría alrededor de :
Próxima convocatoria: 13, 14, 15 de junio, durante la selectividad, diferentes movilizaciones (más información en la acampada).

Cada día i cada noche en el césped de la Plaza Cívica.

Para mas información sobre la LU : www.uab.es