La Plataforma de Rebuig a la LOU queda constituïda i anuncia la convocatòria d’una manifestació pel dia 13 de novembre de 2001

Dimarts passat, dia 30 d’octubre de 2001, es va procedir a la constitució formal de la Plataforma de Rebuig a la LOU, per part de les següents entitats fundacionals:

Joves d’Esquerra Nacionalista (JEN-PSM); Coordinadora d’Estudiants dels Països Catalans (CEPC); Consell d’Estudiants de la Universitat de les Illes Balears; Espai Jove; Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament de les Illes (STEI-i); Comissions Obreres (CCOO); Unió General de Treballadors (UGT); Coordinadora d’Estudiants dels Països Catalans  Secundària (CEPC-Secundària); Sindicat d’Estudiants (SEs); Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes (FAPA-Mallorca); Confederació d’Associacions de Pares d’Alumnes (COAPA-Illes Balears); Federació d’Associacions d’Estudiants de Balears (FAEB); Joventuts Socialistes de les Illes Balears (JSIB); Joventuts Nacionalistes de Mallorca (JNM-UM); Joventut d’Esquerra Republicana de Catalunya (JERC); Maulets; Alternativa per Mallorca.

Com a entitat adherida a aquesta Plataforma hi figura la Junta de Personal Docent i Investigador de la Universitat de les Illes Balears (PDI).

Totes les entitats contràries a la LOU, i que encara no formen part d’aquesta Plataforma, són convidades a participar-hi. Així mateix, són convocades a assistir a la propera reunió prevista per dilluns 5 de novembre de 2001 al local de la FAEB, situat al Carrer de Sant Miquel, núm. 28, 1er, de Palma.
 

Aquesta Plataforma presenta públicament el següent Manifest al respecte de la tramitació parlamentària de la Llei Orgànica d’Universitats a les Corts Generals de l’Estat espanyol:

· Rebutjam l’acceleració dels tràmits d’aprovació del Projecte de Llei Orgànica d’Universitats i la inexistència de diàleg per part del Govern Central responsable.

 
· Rebutjam la implantació de la Revàlida com a requisit per adquirir el títol de Batxillerat, així com la creació d’un doble filtre d’accés a la Universitat que constitueixen la Revàlida i la Prova d’Accés de cada Universitat.

 
· Demanam l’increment de la representació sindical dels treballadors i els estudiants dins del Consell Social i no permetre el vot d’aquest òrgan, constituït majoritàriament per membres externs a la Universitat, dins del Consell de Govern, màxim òrgan de decisió dins la Universitat.

 
· Rebutjam la supeditació de la investigació als interessos econòmics dels empresaris i demanam que la investigació no es posi per damunt dels interessos docents i dels estudiants.

 
· Rebutjam la reducció de la representació estudiantil, del professorat no doctor i del personal d’administració i serveis.

 
· Reivindicam la necessitat d’incloure una Llei de Finançament, a la qual s’hi assegurin els suficients recursos econòmics per aconseguir una Universitat pública i de qualitat, aconseguir la gratuïtat de l’ensenyament públic i establir un mínim de finançament que arribi a la despesa mitjana de la Unió Europea. Com a arxipèlag, amb unes característiques òbvies diferenciades de la Península,  reclamam l’increment zero de despeses pels estudiants provinents de les Illes Pitiüses i Menorca.

 
· Rebutjam la privatització de la Universitat i reclamam l’estimulació i el suport a una Universitat pública i de qualitat.

 
· Rebutjam la “Habilitación Nacional” del professorat. Aquesta modalitat atempta contra l’autonomia universitària, estableix un doble filtre pel professorat, obliga a la mobilitat forçada dels professors cap a Universitats no desitjades per sumar mèrits i posa en perill els processos de normalització lingüística. Així mateix, demanam que es tingui en compte, a més dels mèrits d’investigació, els mèrits docents.

 
· Rebutjam la jerarquització de les Universitats, mitjançant la “Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y Acreditación”. Acceptam l’avaluació de la Universitat per a facilitar diagnòstics de millora i establir mecanismes de suport.

 
· Rebutjam el retrocés que aquesta Llei Orgànica suposa a l’autonomia universitària i la ingerència sobre les competències transferides en aquesta matèria a les Comunitats Autònomes.
La Plataforma de Rebuig a la LOU organitza i convoca a tota la comunitat educativa i a tots els ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears a una multitudinària manifestació que es durà a terme el proper dimarts 13 de novembre de 2001, la qual s’iniciarà a les 12 h. a la Plaça del Tub i finalitzarà, amb una concentració, al Carrer de la Constitució, davant la seu de la Delegació del Govern Central a les Illes Balears.

Totes les entitats constituents i adherides a la Plataforma de Rebuig a la LOU donen suport a la manifestació convocada pels treballadors de l’ensenyament, prevista pel proper dimecres 7 de novembre de 2001.

Així mateix, aquestes entitats acorden organitzar les activitats que considerin adients, per tal de promoure i publicitar els objectius d’aquesta Plataforma i aconseguir el màxim suport possible.