ESMENES DEL GRUP PARLAMENTARI ESQUERRA UNIDA-ELS VERDS-ESQUERRA VALENCIANA: ENTESA AL PROJECTE DE PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT VALENCIANA PER A 2006 SOBRE UNIVERSITATA LA MESA DE LA COMISSIÓ D’ECONOMIA, PRESUPOSTOS I HISENDA

Joan Ribó i Canut, Síndic del Grup Parlamentari Esquerra Unida-Els Verds-E.Valenciana: Entesa, d’acord amb el que disposen els articles 108, 109, 125 i 126 del RCV presenta al Projecte de Llei de Pressuposts de la Generalitat Valenciana per a l’any 2.006, aquesta

ESMENA DE MODIFICACIÓ


SECCIÓ 11 EMPRESA, UNIVERSITAT I CIÈNCIA

Alta

Programa 422.60 Universitat i formació superior

Fitxa FP7

Codi línia T1313000 Beques alumnes ensenyaments universitaris per la exempció de pagaments de taxes acadèmiques

Import 500 milers d’euros


Baixa

Programa 762.10 Comerç exterior

Fitxa FP7

Codi línia X0143000 Finançament IVEX

Es disminueixen 500 milers d’eurosCorts Valencianes, 21 de novembre de 2005

Joan RibóA LA MESA DE LA COMISSIÓ D’ECONOMIA, PRESUPOSTOS I HISENDA


Joan Ribó i Canut, Síndic del Grup Parlamentari Esquerra Unida-Els Verds-E.Valenciana: Entesa, d’acord amb el que disposen els articles 108, 109, 125 i 126 del RCV presenta al Projecte de Llei de Pressuposts de la Generalitat Valenciana per a l’any 2.006, aquesta

ESMENA DE MODIFICACIÓ


SECCIÓ 11 EMPRESA, UNIVERSITAT I CIÈNCIA

Alta

Programa 422.60 Universitat i formació superior

Fitxa FP7

Codi línia T1314000 Transport alumnat universitari

Import 300 milers d’euros


Baixa

Programa 762.10 Comerç exterior

Fitxa FP7

Codi línia X0143000 Finançament IVEX

Es disminueixen 300 milers d’eurosCorts Valencianes, 21 de novembre de 2005

Joan RibóA LA MESA DE LA COMISSIÓ D’ECONOMIA, PRESUPOSTOS I HISENDA


Joan Ribó i Canut, Síndic del Grup Parlamentari Esquerra Unida-Els Verds-E.Valenciana: Entesa, d’acord amb el que disposen els articles 108, 109, 125 i 126 del RCV presenta al Projecte de Llei de Pressuposts de la Generalitat Valenciana per a l’any 2.006, aquesta

ESMENA DE MODIFICACIÓ


SECCIÓ 11 EMPRESA, UNIVERSITAT I CIÈNCIA

Programa 422.60 Universitat i formació superior

A Problemática sobre la que s’actua

En el punt 3, cal substituir: manteniment per:

establiment


Corts Valencianes, 21 de novembre de 2005

Joan Ribó


A LA MESA DE LA COMISSIÓ D’ECONOMIA, PRESUPOSTOS I HISENDA


Joan Ribó i Canut, Síndic del Grup Parlamentari Esquerra Unida-Els Verds-E.Valenciana: Entesa, d’acord amb el que disposen els articles 108, 109, 125 i 126 del RCV presenta al Projecte de Llei de Pressuposts de la Generalitat Valenciana per a l’any 2.006, aquesta

ESMENA DE MODIFICACIÓ


SECCIÓ 11 EMPRESA, UNIVERSITAT I CIÈNCIA

Programa 422.60 Universitat i formació superior

A Objectiu bàsic

Cal substituir el punt 3.1, per:

Augmentar la despesa pública en ensenyament universitari per assolir l’1,1% del PIB a l’any 2007.


Corts Valencianes, 21 de novembre de 2005

Joan RibóA LA MESA DE LA COMISSIÓ D’ECONOMIA, PRESUPOSTOS I HISENDA


Joan Ribó i Canut, Síndic del Grup Parlamentari Esquerra Unida-Els Verds-E.Valenciana: Entesa, d’acord amb el que disposen els articles 108, 109, 125 i 126 del RCV presenta al Projecte de Llei de Pressuposts de la Generalitat Valenciana per a l’any 2.006, aquesta

ESMENA D’ADDICIÓ

SECCIÓ 11 EMPRESA, UNIVERSITAT I CIÈNCIA

Programa 422.60 Universitat i formació superior

A Principals línies d’actuació

Cal afegir una nova línia:

Pactar amb les universitats un marc de finançament estable i suficient per garantir la qualitat de l’ensenyament i la investigació.


Corts Valencianes, 21 de novembre de 2005

Joan Ribó


A LA MESA DE LA COMISSIÓ D’ECONOMIA, PRESUPOSTOS I HISENDA


Joan Ribó i Canut, Síndic del Grup Parlamentari Esquerra Unida-Els Verds-E.Valenciana: Entesa, d’acord amb el que disposen els articles 108, 109, 125 i 126 del RCV presenta al Projecte de Llei de Pressuposts de la Generalitat Valenciana per a l’any 2.006, aquesta

ESMENA D’ADDICIÓ

SECCIÓ 11 EMPRESA, UNIVERSITAT I CIÈNCIA

Alta

Programa 422.60 Universitat i formació superior

A Principals línies d’actuació

Cal afegir una nova línia:

Aplicar 55 milions d’euros provinents de la sessió de despeses diverses al finançament universitari.


Corts Valencianes, 21 de novembre de 2005

Joan Ribó


A LA MESA DE LA COMISSIÓ D’ECONOMIA, PRESUPOSTOS I HISENDA


Joan Ribó i Canut, Síndic del Grup Parlamentari Esquerra Unida-Els Verds-E.Valenciana: Entesa, d’acord amb el que disposen els articles 108, 109, 125 i 126 del RCV presenta al Projecte de Llei de Pressuposts de la Generalitat Valenciana per a l’any 2.006, aquesta

ESMENA D’ADDICIÓ

SECCIÓ 11 EMPRESA, UNIVERSITAT I CIÈNCIA

Alta

Programa 422.60 Universitat i formació superior

A Principals línies d’actuació

Cal afegir, abans de l’actuació 4.1.2, la següent líia:

Dotació econòmica per al Pla d’Inversions de les Universitats Públiques Valencianes.Corts Valencianes, 21 de novembre de 2005

Joan RibóA LA MESA DE LA COMISSIÓ D’ECONOMIA, PRESUPOSTOS I HISENDA


Joan Ribó i Canut, Síndic del Grup Parlamentari Esquerra Unida-Els Verds-E.Valenciana: Entesa, d’acord amb el que disposen els articles 108, 109, 125 i 126 del RCV presenta al Projecte de Llei de Pressuposts de la Generalitat Valenciana per a l’any 2.006, aquesta

ESMENA DE MODIFICACIÓ

SECCIÓ 11 EMPRESA, UNIVERSITAT I CIÈNCIA

Alta

Programa 422.60 Universitat i formació superior

Nou codi línia:

Denominació: Valencià a la Universitat

Beneficiaris prevists: Universitats públiques de la Comunitat Valenciana

Descripció i finalitat: finançament d’activitats per augmentar l’ús del valencià en àmbits universitaris on prèviament estava absent.

Import: 200 milers d’euros


Baixa

Programa 762.10 Comerç exterior

Fitxa FP7

Codi línia X0143000 Finançament IVEX

Es disminueixen 200 milers d’euros


Corts Valencianes, 21 de novembre de 2005

Joan Ribó


A LA MESA DE LA COMISSIÓ D’ECONOMIA, PRESUPOSTOS I HISENDA


Joan Ribó i Canut, Síndic del Grup Parlamentari Esquerra Unida-Els Verds-E.Valenciana: Entesa, d’acord amb el que disposen els articles 108, 109, 125 i 126 del RCV presenta al Projecte de Llei de Pressuposts de la Generalitat Valenciana per a l’any 2.006, aquesta

ESMENA DE MODIFICACIÓ

SECCIÓ 11 EMPRESA, UNIVERSITAT I CIÈNCIA

Alta

Programa 422.60 Universitat i formació superior

Nou codi línia:

Denominació: Valencià des de la Universitat

Beneficiaris prevists: Universitats públiques de la Comunitat Valenciana

Descripció i finalitat: finançament d’activitats extaordinàries fetes per les universitats que contribuesquen a l’extensió de l’ús social del valencià i que requereixquen la implicació d’aquestes altes institucions formatives.

Import: 300 milers d’euros


Baixa

Programa 762.10 Comerç exterior

Fitxa FP7

Codi línia X0143000 Finançament IVEX

Es disminueixen 300 milers d’euros


Corts Valencianes, 21 de novembre de 2005

Joan Ribó


A LA MESA DE LA COMISSIÓ D’ECONOMIA, PRESUPOSTOS I HISENDA


Joan Ribó i Canut, Síndic del Grup Parlamentari Esquerra Unida-Els Verds-E.Valenciana: Entesa, d’acord amb el que disposen els articles 108, 109, 125 i 126 del RCV presenta al Projecte de Llei de Pressuposts de la Generalitat Valenciana per a l’any 2.006, aquesta

ESMENA DE MODIFICACIÓ

SECCIÓ 11 EMPRESA, UNIVERSITAT I CIÈNCIA

Alta

Programa 422.60 Universitat i formació superior

Fitxa FP7

Codi línia T0097000 Subvenció Universitats públiques de la C.V.

S’augmenten: 55.000 milers d’euros


Baixa

Programa 453.20 Promoció i difusió arts. Ciències, cultura i oci

Fitxa FP8

Codi PB00400 Aportació de capital S.P.T.C.V.S.A.

Es disminueixen 35.000 milers d’euros

Codi línia X0590000

Es disminueixen 20.000 milers d’euros


Corts Valencianes, 21 de novembre de 2005

Joan Ribó


A LA MESA DE LA COMISSIÓ D’ECONOMIA, PRESUPOSTOS I HISENDA


Joan Ribó i Canut, Síndic del Grup Parlamentari Esquerra Unida-Els Verds-E.Valenciana: Entesa, d’acord amb el que disposen els articles 108, 109, 125 i 126 del RCV presenta al Projecte de Llei de Pressuposts de la Generalitat Valenciana per a l’any 2.006, aquesta

ESMENA DE MODIFICACIÓ


SECCIÓ 11 EMPRESA, UNIVERSITAT I CIÈNCIA

Alta

Programa 422.60 Universitat i formació superior

Fitxa FP7

Codi línia T5784000 Accions de formació i dinamització d’innovació doecent i convergencia europea

S’augmenten: 2.000 milers d’euros


Baixa

Programa 453.20 Promoció i difusió arts. Ciències, cultura i oci

Fitxa FP8

Codi PB00400 Aportació de capital S.P.T.C.V.S.A.

Es disminueixen 35.000 milers d’euros

Codi línia X0590000

Es disminueixen 2.000 milers d’euros


Corts Valencianes, 21 de novembre de 2005

Joan Ribó


A LA MESA DE LA COMISSIÓ D’ECONOMIA, PRESUPOSTOS I HISENDA


Joan Ribó i Canut, Síndic del Grup Parlamentari Esquerra Unida-Els Verds-E.Valenciana: Entesa, d’acord amb el que disposen els articles 108, 109, 125 i 126 del RCV presenta al Projecte de Llei de Pressuposts de la Generalitat Valenciana per a l’any 2.006, aquesta

ESMENA DE MODIFICACIÓ


SECCIÓ 11 EMPRESA, UNIVERSITAT I CIÈNCIA

Programa 422.60 Universitat i formació superior

Alta

Fitxa FP7

Nou codi: Adquisició terrenys Universitat Miguel Hernanez – Elx

Compra de terrenys en coordinació Ajuntament d’Elx

Import 1.500 milers d’euros


Baixa

Codi línia T6510000 Pla Inversions Universitàries. Universitats Públiques Valencianes

Es disminueixen 1.500 milers d’eurosCorts Valencianes, 21 de novembre de 2005

Joan RibóENTESA-EMPRESA UNIVERSITAT I CIENCIA PROGRAMA 422.60 12