DAVANT L'AVANTPROJECTE DE LLEI D'UNIVERSITATS ELABORAT PEL PP

Esquerra Valenciana, l’històric partit de l’esquerra nacionalista i republicana del País Valencià, vol manifestar la seva oposició a l’avantprojecte de Llei d’Universitats elaborat pel PP, per tractar-se d’una reforma basada en lasubordinació als principis de rendabilitat capitalista, que pretén avançar en la potenciació de l’ensenyament privat i constrènyer l’autonomia universitària. D’aquí el nostre rebuig més contundent que volem sintetitzar en els següents punts fonamentals:
 

a)Planteja un model d’Universitat basat en una concepció “competitiva“ i “productivista”, que establesca els seus programes de formació i de recerca a partir dels interessos del gran capital monopolista.
b)Minva la participació democràtica de la comunitat educativa universitària, establerta sobre criteris d’autèntica representativitat dels sectors que la conformen,posa les bases per a la consolidació d’uns òrgans de govern sobredeterminats pel govern i l’empresariat, alhora que permet la figura d’un rector “presidencialista, i dilueix les competènciesdels òrgans de representació i de control. En aquest context té una especial rellevància la constitució d’uns consells socials – com es reflecteix emblemàticament a l’avantprojecte de consells socials de les universitats valencianes – amb una majoria d’integrants lligats als interessos empresarials i polítics, i d’uns consells de govern on un terç són nomenats pel consell social, un altre terç pel rector i només un terç pel claustre.
c)Estableix un procés de doble filtre en la selecció del professorat funcionari: una primera fase d’habilitació “nacional” (on cal llegir “estatal”) i un concurs posterior per accedir a cadascuna de les universitats. Un sistema amb una evident intencionalitat “homogeneïtzadora” que dificulta,sinó és que prova d’impedir, l’arrelament i el compromís de les universitats de les nacions minoritzades de l’estat espanyol amb els seus pobles.

d)Substitueix el Consell Universitari de l’estat per un Consell de Coordinació Universitària amb la introducció de les universitats privades, cosa que obre la via per a un condicionament del sistema públic pels interessos que aquelles representen.

És per tot això que Esquerra Valenciana vol sumar-se al ja ample qüestionament d’aquesta proposta de llei, expressat per les comunitats educatives de moltes universitats, convergint en aquest sentit amb d’altres partits progressistes i sindicats de classe.

País Valencia, juny de 2001 

                                                    Consell Polític d’Esquerra Valenciana