DAVANT DEL DECRET D'HABILITACIÓ I LA SITUACIÓ DELS CONTRACTATS
Subàrea d'Universitat i Investigació d'EUPV, 13 d'abril de 2005

Valorem que per que fa al número d'habilitacions el Decret és una via per a facilitar que el número màxim conincidesca amb el número de possibles sol·licituds, com a mesura transitòria fins a un urgent canvi de la LOU que possibilite un sistema d'habilitacions o acreditacions sense un número màxim predeterminat.

Pel que fa a la situació dels actuals contractats, proposem:
  1. Que l'exempció de la condició de 2 anys de desvinculació s'aplique al que tinguen un contracte pont entre un anterior contracte LRU i un possible futur contracte estable. Considerem que aquesta opció seria preferible a la d'una generalització de la figura de col·laborador com a professor estable no doctor, que considerem té inconvenients per al futur de les Universitats.
  2. L'acreditació automàtica dels actuals professors contractats, modificant al respecte la normativa de la Comunitat Autònoma Valenciana.
  3. La transformació dels actuals contractes temporals en contractes indefinits hauria de ser competència de cada Universitat, en ús de la seua autonomia per a la selecció del seu professorat.