en castellano
EL BÀNDOL DELS ASSASSINS
Rafael Pla López
coordinador del PCPV de la ciutat de València

Certament, no és correcte qualificar com assassins a tots els regidors del PP... o de la il·legalitzada Batasuna. Assassí és qui practica o ordena assassinats o ajuda directa i conscientment a cometre-los. Això inclou per una banda als comandos o dirigents d'ETA, i per altra als que llancen míssils sobre Iraq i als dirigents (Bush, Blair i Aznar) que en les Azores van acordar la guerra. Però no, parlant estrictament, a tots els membres de les organitzacions que lis donen suport polític, amb independència dels reprotxes morals i polítics que mereixen: qui dóna suport polític als assassins pertany al bàndol dels assassins. Però, al contrari del que la ràbia fa dir a alguns en algunes manifestacions, tampoc és correcte demanar la il·legalització del PP: cal distingir entre responsabilitats penals i responsabilitats polítiques. Les responsabilitats penals les han de jutjar els Tribunals, siguen casolans o internacionals. Les responsabilitats polítiques les ha de jutjar la ciutadania, que emet el seu veredicte en les urnes, com va fer amb el govern anterior. No hem de demanar, per tant, que no es puguen presentar a les eleccions, sinó que es presenten... i no els vote ningú: com es pot atorgar representació a qui menysprea la voluntat popular? com es pot confiar per a gestionar les nostres ciutats i pobles a qui no vol condemnar els assassinats, siga en forma de terrorisme amb mètodes artesanals, siga en forma de genocidi a escala industrial?

A aquesta gent caldrà demanar-lis responsabilitats polítiques. Les responsabilitats penals caldrà demanar-se-les a qui, com José Maria Aznar, volia passar a la història en la cimera de les Azores però únicament entrarà en la Història Universal de la Infàmia.


Publicat al LEVANTE-EMV el dia 1 d'abril de 2003 en la secció de "Cartas al Director"